CET/CEST

total: 688477     today:      yesterday: 79     Online: 0     ... more
Maretzeu    
User: 
Password: 

Lastwars Nextwars Training
»: We are looking for new members: Join us Clan statutes in --- Interested in a match: Fight us --- Want to play on our server, respect the server-rules:
Donation
Clan statutes
Clan statutes english Clan Statuten deutsch Statut Klanu polski
Fast Menu
Home Forum Server Join us Fightus Guestbook
Search


extended search
Online
offline0 User

offlinepanxing18
offlineverifiedvendor5
offlineverifiedvendor55
offlineyaya201
offlinelaiyongcai92

offline0 Guests
Friendly clans
 
 
[D.A.K] Statut

01.08.2011§1:Nazwa naszego klanu „Deutsches Afrika Corps".


Tag naszego klanu:

[D.A.K.]ranga.nazwa (CoD2)

[DAK]nazwa (CoD5)
[DAKT]nazwa (CoD5) Trial

[DAK]ranga.nazwa (CoD7)
[DAK]T.nazwa (CoD7) Trial


§2. Idea KaszegoklanuKlan ma następujące cele:

(1) Gramy razem w CoD. Określamy rodzaj gry w którą gra klan. Każdy członek klanu musi mieć daną grę, a także w nią grać. Naszymi doświadczeniami i przygodami wymieniamy się poprzez komunikator Teamspeak oraz na forum. Kontakty osobiste w realnym życiu są pożądane i staramy się do nich dążyć. Wzajemny szacunek oraz dobre maniery w stosunku do innych członków oraz graczy są dla nas oczywiste.

(2) Nowe gry W sprawie wdrożenia nowych gier decyzję musi podjąć większość członków klanu (ponad 50%).

(3) Spotkania klanu Raz do roku chcielibyśmy zorganizować spotkanie członków klanu.

(4) Rywalizacja z innymi klanami Chcemy brać udział w meczach przeciwko innym klanom. Każdy członek podczas meczów powinien godnie i honorowo reprezentować nasz klan. Regularne uczestnictwo w treningach jest wymagane.

(5) Klan D.A.K. nie ma celów politycznych oraz przynależności partyjnych. Wszelkie rasistowskie postawy i wypowiedzi oraz ich rozpowszechnianie są zabronione.


§3. Członkostwo


(1) Członkiem klanu może być tylko osoba fizyczna. Przyjęcie do klanu następuje na pisemny wniosek, który musi być zaakceptowany jednomyślnie przez wszystkich członków klanu.W indywidualnych i szczególnie trudnych sytuacjach zarząd klanu może się temu sprzeciwić. Oficjalne członkostwo rozpoczyna się od daty publicznego ogłoszenia przez zarząd klanu.

(2) Wymagania dla członków: Minimalny wiek 21 lat Należy posiadać słuchawki oraz używać komunikatora Teamspeak Język klanu: język angielski Aktywny adres e-mail Aktywny numer telefonu Zainteresowanie życiem klanu, treningami, meczami itp.. Brak przynależności do innych klanów.

(3) Składki członkowskie są sześciomiesięczne, płatne do dnia 30 kwietnia i 30 października. Kto nie uiści wpłaty w tym terminie zostanie wykluczony z klanu. O odstępstwach decyduje zarząd klanu. Składka członkowska jest obliczana poprzez podzielenie kosztów całkowitych przez 85% ilości członków. W tej chwili składka członkowska wynosi 54 euro rocznie. Płatność tę uiszcza się w kolejnym miesiącu po nominacji na pełnoprawnego członka - 01 dnia miesiąca. W przypadku opuszczenia klanu nie zwracamy pieniędzy. O nadwyżkach finansowych zostaniemy powiadomieni, a decyzję co z nimi zrobić podejmie zarząd klanu.

(4) Nieobecności (np. podczas wakacji) muszą być napisane na forum

(5) Podczas gry na naszym serwerze musisz mieć wpisany Tag klanowy D.A.K. Przyczynę braku Tagu powinieneś wyjaśnić zarządowi klanu.

(6) Członkostwo obliguje do aktywnego uczestnictwa w życiu klanu. Oznacza to, że wymagana jest obecność na naszych serwerach lub na serwerach przyjaznych nam klanów. Kto nie grał więcej niż 30 dni lub nie był aktywny na naszym forum zostanie wykluczony z klanu. Dłuższe nieobecności (urlop, choroba) są możliwe, jeśli zostały napisane na forum. Wyjątki od tego reguluje pkt 7.

(7) Można przyjąć status pasywny (nieaktywny), jeśli z ważnych powodów np. osobistych czy innych, członek potrzebuje przerwy w uczestnictwie w życiu klanu. W takiej sytuacji może złożyć wniosek do zarządu klanu o przyznanie takiego statusu. Zarząd klanu podejmie w tej sprawie stosowną decyzję. Członek ubiegający się o taki status musi zadeklarować się, że później ponownie wróci do aktywnego udziału w życiu klanu. Członek posiadający status pasywny nie może głosować i nie uczestniczy aktywnie w klanie. W tym czasie należy zapłacić składki członkowskie.

(8) Sponsorzy Nieaktywny użytkownik może przyłączyć się do klanu jako sponsor. Sponsorzy mogą być wpisani na listę sponsorów na naszej stronie internetowej. Sponsorzy nie mają praw członka. Sponsorzy nie może grać z naszym tagiem klanu.

(9) Przyjęcie pełnoprawnego członkostwa w klanie jest równoznaczne z akceptacją naszego statutu


§4.Awans, degradacja i medale


(1) Warunki awansu: Unikalne prace na rzecz klanu Nadzwyczajne osiągnięcia w meczach Konstruktywny udział na treningach Czas obecności na naszym serwerze.

(2) Warunki degradacji: Więcej niż osiem nieusprawiedliwionych (informacją na forum) nieobecności na treningach powoduje spadek rangi o jeden stopień.

(3) Zarząd klanu samodzielnie odpowiada za awanse lub degradacje. Członkowie klanu nie mogą sprzeciwić się ich decyzji.

(4) Każdy aktywny członek klanu może składać propozycje do awansowania innych członków.

(5) Medale będą przyznawane tylko za osiągnięcia na naszych serwerach. Wyjątki mogą być ustalane przez Zarząd.


§5.Trening i mecze


(1) Oficjalny dzień treningu jest ustalany większością głosów członków.

(2) Wymagane jest konstruktywne uczestniczenie w treningu.

(3) Nieobecności na treningu muszą być pisemnie zgłaszane na forum.

(4) W meczach mogą uczestniczyć członkowie, którzy brali udział w 80% treningów. Wyjątki mogą być ustalane przez Zarząd.


§6.Urzędy


(1) Osoby na stanowiska funkcyjne wybierane są większością głosów.

(2) Głosowania nad obsadzeniem stanowisk funkcyjnych w klanie są przeprowadzane co 2 lata.

(3) Zarząd pełni rolę liderów klanu. Do jego kompetencji należy zarządzanie, organizacja i podejmowanie wszystkich niezbędnych decyzji.


§7. Wycofanie i wykluczenie


(1) Członkostwo wygasa na wskutek śmierci, rezygnacji lub wydalenia z klanu.

(2) Członkostwo może zostać rozwiązana w każdej chwili poprzez wpis na forum. Ustne anulowanie członkostwa jest równoznaczne z wpisem na forum.

(3) Członek może być wydalony z klanu, ze skutkiem natychmiastowym, jeśli nie stosuje się do zasad naszego klanu

(4) O wykluczeniu członka decyduje zarząd klanu. Wydalony członek zostanie poinformowany przez zarząd o takiej decyzji.


§8.Prawa członka


(1) Członkostwo uprawnia do grania w meczach, do spotkań klanowych oraz do głosowania. Ponadto każdy członek może zgłaszać wnioski oraz brać udział w głosowaniu nad nimi.

(2) Każdy członek posiada pełne prawa od pierwszego dnia członkostwa.


§9. Zarząd


(1) W skład zarządu wchodzą: przewodniczący oraz dwóch zastępców. Przewodniczący ma prawo do dwóch głosów podczas głosowania.

(2) Wszyscy członkowie zarządu muszą być członkami klanu i są wybierani większością głosów. Zarząd wybierany jest w drodze głosowania na 2 letnią kadencję, i pracuje dotąd, dopóki nie zostanie wybrany nowy zarząd.

(3) W przypadku rezygnacji jednego z członków zarządu, wybierany jest nowy i pracuje do końca bieżącej kadencji.


§11. Decyzje


(1) Każda uchwała wymaga akceptacji większości członków. Wstrzymanie się od głosowania nie jest brane pod uwagę.

(2) Decyzje muszą być ogłoszone w formie pisemnej na forum.


§12. Rok obrachunkowy


(1) Rokiem rachunkowym jest rok kalendarzowy.

(2) Corocznie skarbnik musi sporządzić raport finansowy.

(3) Głosowanie w sprawie raportu finansowego. Członkowie poprzez głosownie muszą zatwierdzić lub odrzucić sprawozdanie finansowe przygotowane przez skarbnika. Jeżeli członkowie zatwierdzą raport większością głosów sprawozdanie uważa się za przyjęte.


§13. Uchwała klanu DAK


W przypadku, kiedy zdecydujemy o rozwiązaniu klanu w pierwszej kolejności zapłacimy wszystkie zobowiązania, a zgromadzone przez klan nadwyżki finansowe zostaną przekazane na rzecz instytucji charytatywnej. Skarbnik musi ten fakt udowodnić poprzez przedłożenie potwierdzenia wpłaty.


§14 Zasady obowiązujące na serwerze:


(1) Zabrania się ciągłego biegania, akceptujemy tylko chodzenie.

(2) Można przebiec kilka metrów tylko pod ostrzałem wroga albo uciekając przed wybuchem granatu.

(3) Nie tolerujemy przekleństw.

(4) Strzelanie do graczy w spam jest zabronione.

(5) Po 3 krotnym zabiciu kolegi z drużyny albo przy ujemnym wyniku -30 dostajesz ban na 2 minuty.

Last wars
CoD751200 : 50500 - [SBSP]
CoD55490 : 5230 - BK
CoD54530 : 5980 - BK
more last wars
warstatistics
CoD514
11
0
3
CoD220
13
1
6
CoD43
1
0
2
CoD77
3
0
4
more statistics
TSviewer
Gameserver
Call of Duty Black Ops and with DLC


Insurgency Coop Server - PvP Skirmish


Call of Duty - World at War - Call of Duty 2


All rights reserved by DAK Clan   © Design by Maretz.eu - Digital Art   CMS by ilch.de